Wristwarmers in Noro Silk Garden
Yarn: 50 gr of Noro Silk Garden I used color 225
Needles: 4 mm straight pair or circulars

Image

Cast on 30 stitches. Knit rows as follows:

Row 1: knit
Row 2: purl
Row 3: knit

Repeat these rows until you have 10 "triple purl" repeats on the right side of the piece. Finish with a "knit triple" repeat. Bind off. Sew together as the picture shows so that you leave a hole for the thumb.

 

Pulsvarmere i Noro Silk Garden.
Garn: 50 g Noro Silk Garden jeg har brukt farge 225
Pinne: 4 mm lang pinner eller rundpinne
Legg opp 30 m og strikk fram og tilbake hele tiden bytt mellom rette og vrange omganger slik:
Pinne 1: r
Pinne 2: vr
Pinne 3: r

Gjenta dette til du har 10 "riller" (3 vr omg pr rille) Avslutt med en "rettrille", fell av. Sy sammen som bildet viser slik at det blir hull til tommelen.


Visit Nina on her Blog here .