This sweet little sweater is knit from side to side and is perfect for any little girl!

Image 

Yarn: Kitten Mohair 100g
Needle size: 4mm
Size: 110/116 centimeters long

Sleeve:

Cast on 36 stitches on dpns’ and knit round. Knit one round and purl one. Then knit the Feather and fan pattern:
    row: knit
    row: knit
    row: (k2tog) x3, (yo, 1k) x6, (k2tog) x3
    row: purl

Knit the pattern 5 times and then continue to knit the rest of the arm. Increase one stitch every 5th row 4 times. Knit untill the arm measures 32 cm. bind off 2 stitches under the arm and turn your work and purl back. Now knit the rest flat.

Knit stockinet until the arm measures 44 cm. Knit 19 stitches and bind off 3 stitches. Put the other stitches on another needle to wait. Knit the remaining 16 stitches stockinet until the arm measures 50 cm. Put the stitches on hold and knit the stitches you put on hold earlier. Knit: k1, k2tog, knit the rest of the row. Next row purl until 3 stitches remain p2tog, p1. Repeat these  rows until you run out of stitches.

Image

Knit another arm the same way but make sure you reverse the sides for the front and back.

Stitch together the stitches in the back seam.

Pick up 108 stitches at the bottom hem of the jacket. Knit the feather and fan pattern as above just remember that you are knitting flat not in the round so rows 2 and 4 in the pattern change places. Knit the pattern 10 times. Knit 1 row, Bind off purling.

Crochet an edge from where the slanting edge starts in the front and the whole length of the feather and fan pattern in the front. Crochet a loop for a button on one of the edges just where the f&f pattern starts. Sew a button on the other side the same height. 

Image 

Garn: Kitten Mohair 100g
Pinne nr: 4
Størrelse: 110/116

Legg opp 36m på sokke pinner og strikk rundt. Str 1 omg r 1 omg vr. Strikk feather and fan mønster:
1. omg r
2. omg r
3. omg (2rsm)x3, (k, 1r)x6, (2rsm)x3
4. omg vr

Strikk mønster 5 ganger og fortsett glattstrikk resten av armen. Øk 1m under armen hver 5 omg 4 ganger. Strikk rundt til arbeid måler 32 cm. Del arbeid, fell 2 m midt under armen og strikk frem og tilbake glattstr over alle masker til arb måler 12 cm. Str 19 m og fell 3 m str frem og tilbake på resterende 16 m glstrikk i 6 cm, sett m på reserve pinne: halve bakstykket.
Str forstykke slik. Fell med 2rsm på retten innenfor en kantmaske på retten og 2vrsm på vrangen innenfor en kantmaske i halsen til maskene tar slutt.

Strikk en arm til men motsatt forstykke side.

Mask sammen i ryggen på de to stykkene.

Plukk opp 108 masker i underkant av jakken. Strikk mønster som over. Husk at du nå strikker frem og tilbake så omg 2 og 4 bytter plass. Str mønster 10 ganger. Str 1 omg rett , Fell vrangt av.
Hekle en kant fastmasker foran hvor skråstykket ender og hele lengden av mønster strikken, hekle en hempe til knapp der hvor skrå forstykket og mønster møtes og sy knapp på samme høyde på andre siden.

 

Visit Nina in Norway on her blog